06.16.30.02.20 / 09.51.77.22.80

Traduction & Interprétariat : français, russe, ukrainien.

Клієнти


Асоціація

Я співпрацюю з асоціаціями, що допомагають у питаннях пошуку місця проживання, соціальної інтеграції, медичного обслуговування інозем...

Підприємство

Я допомагаю підприємствам, які співпрацюють із франкомовними, російськомовними і україномовними партнерами. Я перекладаю комерційні, б...

Приватна особа

Приватним особам я перекладаю офіційні документи (свідоцтва про народження, дипломи, трудові книжки, історії хвороб тощо) або особисті (...